Demon

Demon   Demon – Utvara Vekovima [ vijekovima] je poznato da mnogi ljudi sirom Planete pokusavaju da strupe u kontakt sa onostranim… silama,  demonima.. ili bicima iz drugih svetova. Neki [ veoma mali broj] je uspeo [ uspio] u tome.. i moze odredjenim radnjama ali i vlastitim retkim [ rijetkim] mocima da ostvari kontakt. Ovakvi Read More …