Reiki – Lecenje energijom

      Reiki lecenje energijom.   Reiki je tehnika nekonvencionalnog liječenja energijom.     Koristi za smanjenje stresa i relaksaciju kao i za liječenje.     Proces se pokeće aktiviranjem simbola i polaganjem ruku uz uvjerenje da životna energija teče kroz ljude.     Prema reiki-u ako neko ima nisku životnu energiju tada je Read More …